Alarko Carrier’ın Arge Merkezi Mühendisi, Tasarım Yarışmasında 3.’lük Ödülünü Aldı

Alarko Carrier’ın ArGe merkezinde çalışan Mühendis Barış Elbüken, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği 3. Mühendislik ve Tasarım Yarışması’nda 3.lük ödülünü kazandı. Elbüken ödüle, başta evsel ısıtma sistemleri olmak üzere otomotiv ve beyaz eşya gibi birçok sektörde kullanılabilecek, “Elbüken Filtresi” adını verdiği “Yıkıcı Girişimsel Aeroakustik Yüksek Frekans Filtresi” buluşuyla layık görüldü.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ve iklimlendirme sektörünün önde gelen yöneticileri, 14 Nisan’da Antalya’da gerçekleştirilen törende, ilk üçe giren proje sahiplerine ödüllerini takdim etti.

“Elbüken Filtresi”; kapalı bir kanal içerisinden gelen ve ventüri hava emiş ağzından dışarı yayılan yüksek frekanslı seslerin, söz konusu sesin dışında herhangi bir fiziksel kaynak kullanmadan ve kaynağın kendisine etki etmeden sönümlenmesini sağlıyor. Çalışma ilkesi, dalgaların yıkıcı girişiminden (destructive interference) faydalanmak olan tasarım, bir ana ve bir ikincil (tali) hattan ilerleyen iki dalga bileşeninin ayrılma ve buluşma noktaları arasında kat ettikleri yolların farkını, buluşma bölgesinde, dalgalar birbirini sönümleyecek şekilde ayarlamak suretiyle avantaja dönüştürmeye dayanıyor. Ödül alan tasarımın önemli bir diğer özelliğini, iç boru ile helisel kanallı dış borunun iç içe göreli açısal hareketi sayesinde, yol farkının çok basitçe ayarlanabilir kılınması oluşturuyor. Böylece, maksimum sönüm istenen frekansa göre ince ayar da yapılabiliyor.