Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 287 Adet Dalgıç Pompa Teslim Edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, merkez ilçe ve köylerinin içme suyunda kullanılmak üzere alınan 287 adet dalgıç pompa yapılan kalite kontrol testleri başarı ile sonuçlanarak teslim edildi.

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Yeterliliği Belgesi’ne sahip Türkak Akredite belgeli pompa, laboratuarımızda yapılan testlerde dalgıç motor pompaların oluşturması gereken basınç değeri Hm (mSS) ve bu basınç altında vermesi gereken su miktarı debi (lt/sn), minimum sistem verimi (%µ sistem) testleri şartnameye uygun olarak başarı ile test edildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde, pompaların ve bileşenlerinin tamamının hazır olup olmadığı, malzemelerde kırık, dökük, boya eksikliği, çapak, eğilme-bükülme vb. gözle görülür hatalar olup olmadığı, ambalaj ve sandıkların istenen biçimde olup olmadığı kontrol edilerek kabulleri yapıldı ve sevk edildi.